Hvorfor er været så forstyrret? 

Vanlige spørsmål

Sp. mål. Dette tror jeg ikke noe på. Det er umulig å påvirke atmosfæren over hele verden. Området er jo altfor stort.

Sp.mål: Varmes jorda opp eller kjøles den ned?

Sp.mål: Hvorfor får vi ikke høre noe om dette i vanlige nyhetsmedia?

Sp.mål: Hva er forskjellen på en vanlig kondensstripe og en aerosolstripe, også kalt chemtrail?

Sp.mål: Har hørt om noe som kalles global dimming, dvs at mengden sol som treffer planeten har blitt redusert med ca 20-30% i løpet av en del år. Har dette noe med geoengineering å gjøre?

Sp.mål: Meterologer forteller oss at den kalde våren i Norge i 2015, skyldes forandringer i jetstrømmen. Hva er jetstrøm?

Sp.mål: Hva har skjedd med jetstrømmen, og hvorfor?

Sp.mål. Har hørt at mønsteret i de skyene som dannes på grunn av aerosol sprayingen og som deretter manipuleres ved hjelp av kortbølgestråling fra SBX 1/HAARP, blir helt annerledes enn i vanlig skyer. Stemmer dette?

Sp.mål: Hvorfor er det ingen piloter, flymekanikere, etc, som går ut offentlig og forteller om dette?

Sp.mål: Været har blitt så ekstremt skiftende de siste årene. En dag veldig varmt, neste dag veldig kaldt. I løpet av en dag kan været også skifte voldsomt. Her på Vestlandet var det i 2014 sol i 2 mnd, neste år i samme tidsrom kaldt og regn hele tiden. En statsmeteorolog som ble intervjuet i Bergens Tidene 28. mai 2015, uttalte:" Det er voldsomme svingninger. Og jeg vet ikke hvorfor". Har dette noe med geoengineering å gjøre?

Sp.mål. Brukes det egne fly, eller spres disse stoffene også fra vanlige passasjerfly?

Sp.mål: Er det mulighet for at geoengineering noengang vil ta slutt?

 

 

Svar: Det viser seg faktisk at atmosfæren kun strekker seg 6-7 km oppover. Den er således både skjør og veldig begrenset. Bor du i distriktet, er ikke det mer enn en tur frem og tilbake til butikken! Vitenskapsmannen Clifford Carnicom, har forsket på dette helt siden sprayingen startet for fullt i 1999. Hans konklusjon er at massiv spraying med hundrevis av tonn av disse små partiklene, for lengst har forandret atmosfæren overalt på planeten.


Sv: Det faktum at det er finner sted en kraftig global oppvarming, kan bevises dai temperaturen både i verdenshavene og på land er stigende. Se illustrasjoner. Den øverste er fra landjorden, den nederste viser temperatur stigningen i verdenshavene. Metallene i chemtrails magasinerer varme og bidrar i høy grad til at temperaturen på planeten vår stiger. Skyene som skapes kunstig, medfører også at varme ikke unnslipper fra jordoverflaten,men "fanges" under dette skydekket. En annen viktig faktor, er alle mikrobølge stråler som passerer gjennom atmosfæren. Se denne illustrasjonen. For større versjon, klikk på bildet.

Et kjempeproblem som følger med global oppvarming, er at i de områder i verden hvor temperaturen blir over 40 C, stopper fotosyntesen, noe som rammer all plantevekst.

 

 

Tviler du fremdeles? Se denne dokumentaren:
"Chasing Ice":Sv. Det er flere grunner til dette. En er at vanlige nyhetsmedia ser det som sin oppgave å opprettholde det bestående og i mange tilfeller ikke ønsker å utfordre mektige økonomiske interesser som farmasøytisk industri, mobilindustri, etc. Dessuten eies de fleste media av noen få selskap og deres policy bestemmer da hva som formidles. De samme kreftene som profiterer på geoengineering som for eksempel multinasjonale selskap, har også innflytelse på nyhetsmedia. Derfor får en der kun servert den offisielle CO2 versjonen, ikke de egentlige fakta. For eksempel er et selskap som Monstanto, tungt inne i geoengineering og har blant annet utviklet egne såfrø som kan klare seg i jordsmonn som er forringet av aluminium(en av hovedingrediensene i aerosol stripene). Det amerikanske militæret/det militær industrielle kompleks er hovedaktør bak både sprayingen av chemtrails og bruk av HAARP som våpen. CIA har i mange år også hatt et spesielt og omfattende program for å kontrollere vanlige nyhetsmedia kalt Operation Mockingbird.


Sv: En vanlig kondensstripe oppstår når et fly befinner seg i en høyde hvor det er - 40 C eller kaldere. Den består av vanndamp og forsvinner etter 10-30 sekunder. En aerosolstripe(chemtrail) gir derimot skydannelse, blir værende og bidrar til at det gradvis blir mer og mer overskyet. Grunnen er at partiklene som sprayes, har en magnetisk tiltrekning til fuktigheten i luften. Den slår seg umiddelbart ned på dem og dette forårsaker  skydannelse. Denne videoen illustrerer forskjellen:Undersøk selv følgende. Ta en titt på himmelen en (sjelden) klarværsdag når du hører et fly og legg merke at et ikke avgir kondensstripe, et annet gir en kort som raskt forsvinner, mens enkelte legger fra seg en stripe som strekker seg fra horisont til horisont og blir liggende lenge etter på. Hvordan kan det ha seg, når disse flyene flyr i omtrent samme høyde, under samme atmosfæriske forhold og offisielt bruker samme type drivstoff?

 
Et nærbilde av et fly som sprayer sammenlignet med et som kun avgir en kondensstripe, vil avsløre en vesentlig forskjell. I de tilfeller hvor det dannes en kondensstripe(noe som vanligvis ikke forekommer fra moderne jetmotorer, se video under), må avgassene fra jetmotorene først avkjøles før stripen vil komme til syne. Se dette bildet.Se forskjellen på dette og et fly som sprayer. Her vil aerosol stripene vise like bak flyvingene. Se bildet.
Video som forklarer hvorfor en som regel ikke ser noe utslipp fra moderne jetmotorer.

Sv: Ja så absolutt! Det offisielle formålet med geoengineering er å prøve å hindre global oppvarming ved å spraye partikler som danner skyer og derved hindre solen i å nå jordoverflaten. (Som nevnt på dette nettstedet, er dette kun et skalkesjul for det egentlige formålet, nemlig været som våpen og maktmiddel). Dette kalles SRM (Solar Radiation Managment). Det gir riktignok en nedkjølingseffekt pga redusert solinnstråling, men som helhet bidrar det dessverre sterkt til global oppvarming fordi metallpartiklene som sprayes:
1. magasinerer(lagrer) varme.
2. Skyer hindrer varmeavgivning fra jordoverflaten.
Tenk over hvor mye kaldere det blir om natten når det er klarvær i forhold til når det er overskyet.


Svar: Jetstrøm er jordens naturlige sirkulasjon av luftmasser og fuktighet, og kan sammenlignes med vårt blodomløp. På samme måte som vi merker alvorlige følger hvis denne sirkulasjonen strupes eller på annen måte påvirkes, har det tilsvarende alvorlige følge for klimaet dersom jetstrømmen påvirkes på unaturlig måte. Ordet jet kommer av at denne luftstrømmen beveger seg veldig hurtig.


Svar: Innen for vanlig vitenskap konstateres det at jetstrøm både i vår del av verden og i USA, har blitt svakere. Dette mener en har med klimaendringene/den globale oppvarmingen å gjøre. Denne BBC videoen på ca 2 min. http://www.bbc.com/news/science-environment-26023166 anbefales. Ekspertene som intervjues, sier dog ingenting om hvorfor jetstrømmen og dermed klimaet har endret seg.

Her er en video, hentet fra dokumentaren Weather Warfare på History Channel, som forklarer hvordan HAARP varmer opp ionosfæren og derved forstyrrer jetstrømmen:

En uunngåelig konsekvens og bivirkning av at ionosfæren løftes ved hjelp av HAARP er altså at jetstrømmen påvirkes!

Denne videoen forklarer og illustrerer hvordan jetstrømmen over USA manipuleres og brytes opp på en helt unaturlig måte, noe som etter all sannsynlighet har skapt de ekstremt kalde vintrene de har hatt de siste årene.

Som det fremgår av dette stillbildet hentet fra videoen, var temperaturforskjellen i Sibir fra et område til et annet som ikke er så langt unna, 48 grader!! (Se øverst til høyre hvor det er fire plussgrader). Eneste logiske forklaringen er at energi fra et HAARP anlegg sendes inn i et avgrenset område av den sibirske tundraen. Denne kunstige oppvarmingen forårsaker store utslipp av klimagassen metan, noe som selvfølgelig også bidrar til den globale oppvarmingen. Her er en video som forklarer hvordan HAARP virker.


Svar: Ja, det stemmer. Her er et eksempel på slike skyer.

21. juni 2105, i Samnanger utenfor Bergen.

Sv: Det er faktisk flere tilfeller hvor dette har skjedd. Denne videoen viser ett eksempel:

Varsleren som har informert om Operation Indigo Skyfold, er et annet. Se også varslere.


Ja, så absolutt. Jo-jo vær og jo-jo temperaturer er typiske konsekvenser av tukling med værsystemer  forårsaket av SBX 1/HAARP og Chemtrails. Her er et eksempel fra 14, januar 2013:
 


Svar: Det viser seg at en har tatt i bruk begge deler.      I følge en talsmann for det amerikanske flyvåpenet, måtte det så omfattende spraying til over hele verden for at "Owning the Weather" skulle bli en realitet, at Operation Cloverleaf ble satt i gang i 1997. Det innebærer at kjemiske stoffer også blir blandet i vanlig flybensin og spredt fra passasjerfly. Se under videoer fra Norge.


Sv: Dane Wigington, en av de største aktivistene for å få stoppet dette og mannen bak nettstedet http://geoengineeringwatch.org, forteller at det nå(juni 2015), foreligger planer om en omfattende rettssak som både vil prøve å få stoppet dette, samt få alle fakta om hva som har foregått frem i lyset.