Hvorfor er været så forstyrret? 

Hvorfor gjøres dette?

Det viser seg å være en rekke årsaker til at dette gjøres. Clifford Carnicom har kartlagt 7 ulike agendaer. Blant annet eksperimenteres vi med, da aerosolene som sprayes inneholder biologiske komponenter.  

De egentlige motivene er altså noe helt annet enn de offisielle forklaringene! Vi blir blant annet lurt  til å tro følgende:

I følge David Keith, kjent talsmann for geoengineering, er formålet med å sprøyte 10- 20 millioner tonn ørsmå partikler av aluminium, barium, strontium, etc, ut i atmosfæren hvert år, å begrense den globale oppvarmingen. Tankegangen/forklaringen er at disse partiklene skal: 1. Reflektere solstrålene. 2. Fremme skydannelse, dvs stoppe solinnstrålingen. Resultat blir riktignok regional nedkjøling, men som helhet viser det seg at dette i høy grad bidrar til global oppvarming. Hvorfor? Metallpartikler lagrer varme. Økt skydannelse bidrar til at varme utstålingen fra jorda hemmes.  

Først og fremst: Været som våpen

  • Rapporten fra USAs militære(1996):
    "The Weather as Force Multiplier. Owning the Weather by 2025"

  • Ang 2025. Her er det snakk om desinformasjon, for i følge Clifford Carnicom, vitenskapsmannen som i mange år har jobbet for å finne ut av dette, startet USAs militære denne for operasjonen for fullt allerede i 1999. 
  • Her forklares hoved grunnen til værmodifikasjon, nemlig makten og kontrollen en får ved å kunne "leke Gud" og modifisere været.
  • Ved å skape naturkatastrofer som tørke, oversvømmelse, jordskjelv etc, kan en tvinge enhver fiende i kne uten at dette kan oppdages eller bevises og uten at et skudd løsnes....
  • Meget god artikkel som forklarer dette.

Dernest: Skape tørke, oversvømmelse etc. for på den måten kontrollere prisen på ulike matvarer!

Det ser også ut til å være en sammenheng mellom genmodifisering, patentering av såfrø(Monsanto) og geoengineering. Pga "klimaendringene" les: geoengineering, har nå vekstvilkårene for ulike planter nå blitt dårligere. Monsanto kommer så på banen med genmodifiserte planter som kan klare disse dårligere betingelsene! En mann som Bill Gates har både aksjer i Monsanto og er en talsperson for geoengineering. Big (US) Business støtter altså værmodifisering.