Hvorfor er været så forstyrret? 

Oversikt over vitenskapeilge artikler om værmodifikasjon:

13. juli 2018
Journal of Geography, Environment and Earth Science International.
J. Marvin Herndon, Mark Whiteside and Ian Baldwin.
Fifty Years after “How to Wreck the Environment”: Anthropogenic Extinction of Life on Earth.

21. mai 2018
Journal of Advances in Medicine and Medical Research.(Past name: British Journal of Medicine and Medical Research).
Mark Whiteside and J. Marvin Herndon.
Aerosolized Coal Fly Ash: Risk Factor for COPD and Respiratory Disease.

4. desember 2017
Journal of Geography, Environment and Earth Science International.
J. Marvin Herndon, PhD and Mark Whiteside, MD, MPH:
Contamination of the Biosphere with Mercury: Another Potential Consequence of On-going Climate Manipulation Using Aerosolized Coal Fly Ash.

September 2017
A New Concepts in Global Tectonics Journal.

J. Marvin Herndon, PhD:
Open Letter to Members of AGU, EGU, and IPCC Alleging Promotion of Fake Science at the Expense of Human and Environmental Health and Comments on AGU Draft Geoengineering Position Statement.

21. april 2017
French
Journal of Geography, Environment and Earth Science International.
J. Marvin Herndon, PhD:
Evidence of Variable Earth-heat Production, Global Non-anthropogenic Climate Change, and Geoengineered Global Warming and Polar Melting.

3. februar 2017
Journal of Geography, Environment and Earth Science International.

J. Marvin Herndon, PhD and Mark Whiteside, MD, MPH:
An Indication of Intentional Efforts to Cause Global Warming and Glacier Melting.

2. februar 2017
Journal of Geography, Environment and Earth Science International.
Marvin Herndon, PhD and Mark Whiteside, MD, MPH:
Further Evidence of Coal Fly Ash Utilization in Tropospheric Geoengineering: Implications on Human and Environmental Health.

28. juli 2016 
D..AGRIVITA Journal of Agricultural Science
J. Marvin Herndon Ph. D.
ADVERSE AGRICULTURAL CONSEQUENCES OF WEATHER MODIFICATION.

1. februar 2016
Indian Journal of Scientific Research and Technology.
J. Marvin Herndon, PhD:
Obtaining Evidence of Coal Fly Ash Content in Weather Modification (Geoengineering) through Analysis of Post-Aerosol-Spraying Rainwater and Solid Substances.

25. juni 2015
Current Science.

J. Marvin Herndon, Ph.D
Aluminum Poisoning of Humanity and Earth's Biota by Clandestine Geoengineering

Harald Kautz-Vella: Norge 2012. Theoretical and experiementally proven negative effects of (Ba, Srx, TiO3 nano particles on plant growth.

Resultat av analyse of flydrivstoff gjort på hovedflyplassen i Zurich, Svets i 2014. Informasjon hentet fra dokumentar filmen Overcast.

Analyseresultat - jetflybensin


Analyseresultat - avgassene fra jetmotor

Dette er kun noen få eksempler på funn som har blitt gjort ulike steder i verden. For stor versjon, klikk på bildet.

Valais, Sveits 2014.
Nivå av aluminium, 38mg/liter dette er altså 38’000 mikrogram/liter! Normal verdier i regnvann er mellom 10 and 1200 mikrogram. Normalt skulle det verken vært barium (440ug/l) eller strontium (260ug/l) i en slik regnvannsprøve. Link til artikkel.

 Phoenix, Arizona 2008.
Her er aluminum 6,400x høyere enn grenseverdien, jern er 28000x over grenseverdi, magnesium is 5.3x over, kalium er 793x over, natrium er 15.9x over. Link til artikkel.

New Zealand 2010.
Forhøyede verdier av aluminium. Dessuten funn av barium og bor. Link til artikkel.

Sør-Sverige 2012.
Høye verdier av Aluminium, Arsenikk og Uran! - i vannprøve. Sammenligning med verdier av aluminium i prøver fra USA.
Link til artikkel.
Meget høyre verdier av aluminium og strontium.