Hvorfor er været så forstyrret? 

Hva er global dimming?

Hva vil skje med oss og alt liv ellers på planeten hvis dette får fortsette?

De siste 10-årene har en registert at mengden sollys som når jordoverflaten, gradvis har blitt redusert. Pr. dags dato(2018), dreier det seg om 25-30%!
I følge Store Norske Leksikon skyldes det økt partikkelkonsentrasjon i troposfæren(øvre luftlag) pga menneskelig aktivitet. Men hvilken?

Utviklingen fra 2000 til 2015!

Følgende informasjon er helt essensiell for å forstå hva som foregår over hodene våre:

Hvordan skapes skyer?

En grunnleggende foutsetning for all skydannelse, er en eller annen form for partikler, det være seg sot, salt, etc. De fungerer som kondensasjonskjerner, dvs fuktigheten i luften slår seg ned på dem og det blir en sky. Altså:

Ingen partikler luften som fuktighet kan feste seg til, ingen skyer!

Konklusjon: Når en stripe blir liggende etter et fly, er årsaken at det slipper ut partikler!

 
Naturlige og kunstige, dvs. aerosolskyer 

Ny dokumentar:

 

 

Selvfølgelig er det og andre årsaker inne i bildet til global dimming som utslipp av sot, partikler fra forbrenningsmotorer etc., men hovedsynderen er svært omfattende og mangeårig værmodifikasjon med sine enorme partikkelutslipp!

En forklaring som blir servert, en er at dette gjøres for å begrense den globale oppvarmingen, men i praksis viser det seg å ha motsatt effekt!

Normalisering

Dert innrømmes nå at menneskeskapte skyer er et faktum.

 
Menneskeskapt(les: aerosol) sky

Äerosolstriper klippes inn i gamle fimer og legges inn i tegneserier for barn og i videospill for at vil skal tro at dette er fullstending normalt!

 

Chemtrails, the secret war. Meget god dokumentar.